huisman warmtetechniek

  1. Home
  2. Zakelijk
  3. Bedrijf
  4. Certificering

Bedrijf zakelijk - ga naar particuliere informatie

Een beller is sneller 0599 - 650 123

Recente projecten

Wokrestaurant Musselkanaal

Huisman Warmtetechniek bouwt op uitnodiging van Jan... Meer »

Vrijstaand woonhuis famillie Meijer

 In opdracht van de famillie Meijer in... Meer »

Certificering

Certificering
Huisman Warmtetechniek is in het bezit van alle relevante certificaten en erkenningen. Bovendien wordt voortdurend aandacht besteed aan kwaliteit, scholing en ontwikkeling van organisatie en medewerkers. De door ons gerealiseerde installaties kenmerken zich door een zeer hoge mate van bedrijfszekerheid. Ook worden de meest moderne technieken toegepast.

Bedrijfscertificaat F-gassen regeling

Bedrijven in de branche van koeltechniek hebben sinds 1 januari 2010 te maken met de nieuwe wettelijke verplichting volgens het op Europese leest geschoeide F-Gassenbesluit.
Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties (montage, reparatie, periodiek onderhoud, inbedrijfstelling, preventieve controle of buitengebruikstelling) waarbij F-gassen of gereguleerde (ozonafbrekende) stoffen (zoals CFK’s, HCFK’s en HFK’s) vrij kunnen komen is bedrijfscertificering volgens het F-Gassen besluit sinds 1 januari wettelijk verplicht.

 

VCA* 2008-5.1 certificaat

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtings- en screeningssysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat het bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit voorkomt dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA-certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

Erkend leerbedrijf certificaat

De voorwaarden voor erkenning van een leerbedrijf zijn vastgelegd in een zogenaamde erkenningsregeling. Hierin staat onder meer dat in het bedrijf een gekwalificeerd leermeester aanwezig moet zijn. Ook is het belangrijk dat het bedrijf werkzaamheden uitvoert die passen bij de opleiding van de leerling. En natuurlijk moet het juiste gereedschap beschikbaar zijn.

Innovam-adviseurs voeren de keuring uit en maken hierbij per opleiding gebruik van o.a. een checklist. Bij erkenning ontvangt het leerbedrijf een certificaat van het IBKI (Innovam Branchekwalificatie-instituut). De erkenning is vier jaar geldig. Jaarlijks komt een opleidingsadviseur om vast te stellen of het bedrijf nog steeds voldoet aan alle voorwaarden.